TÜBİTAK | STİGM BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ

TÜBİTAK | STİGM BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ

Protokolün Amacı:

 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Savunma Sanayii Teknolojileri Müsteşarlığı (STİGM) arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğinin geliştirilmesi
 • Ortak araştırma projelerinin yürütülmesi
 • Bu projelerin finansmanı ve yönetimi

 

Protokolün Kapsamı:

 • Ortak araştırma projelerinin belirlenmesi ve seçilmesi
 • Projelerin finansmanı ve bütçeleri
 • Projelerin yürütülmesi ve takibi
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları
 • Yayın ve bilgilendirme

 

Protokolün Faydaları:

 • Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki teknolojik gelişmesinin hızlandırılması
 • Milli kaynakların daha etkin kullanımı
 • Araştırmacılar ve mühendisler arasında iş birliğinin artırılması
 • Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi

 

Protokolün Uygulanması:

 • TÜBİTAK ve STİGM tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından izlenecek
 • Komisyon, protokolün hükümlerinin uygulanmasını ve iş birliğinin geliştirilmesini sağlayacak

 

Protokolün Süresi:

 • 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak
 • Tarafların karşılıklı muvafakati ile uzatılabilecek

 

Protokol Hakkında Daha Fazla Bilgi:

 • TÜBİTAK ve STİGM'nin internet sitelerinde
 • Protokolün metnine ulaşarak

 

Kaynaklar:

 • TÜBİTAK | STİGM BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ: URL TUBİTAK STİGM BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ

Not: Bu bilgiler genel bilgi verme amaçlıdır. Protokolün tam metnini ve güncel bilgiler için lütfen ilgili kurumların internet sitelerini ve resmi kaynaklarını kontrol ediniz.