Türk İdari Araştırmalar Vakfı TİAV'ın 31. Genel Kurul Toplantısı

Türk İdari Araştırmalar Vakfı TİAV'ın 31. Genel Kurul Toplantısı

Türk İdari Araştırmalar Vakfı TİAV'ın 31. Genel Kurul Toplantısı 24-25 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti.

Toplantının Konusu:

Toplantının ana teması "Türkiye'de Kamu Yönetimi: Yeni Ufuklara Doğru". Toplantıda kamu yönetiminin güncel sorunları ve geleceği ele alındı.

Toplantıya Katılanlar:

Toplantıya akademisyenler, kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Toplantıda Sunulan Bildiriler:

Toplantıda kamu yönetiminin farklı alanlarına ilişkin çok sayıda bildiri sunuldu.

Toplantının Sonuçları:

Toplantıda kamu yönetiminin güncel sorunlarına ilişkin çözüm önerileri sunuldu. Ayrıca, Türkiye'de kamu yönetiminin geleceğine dair vizyonlar paylaşıldı.

Toplantı Hakkında Detaylar:

Toplantıda aşağıdaki konularda paneller ve oturumlar düzenlendi:

  • Kamu Yönetiminde Reformlar
  • Dijitalleşme ve Kamu Yönetimi
  • Yerel Yönetimler
  • Kamu Hizmetlerinin Kalitesi
  • Kamu Görevlilerinin Yetiştirilmesi

Toplantının Önemi:

TİAV'ın 31. Genel Kurul Toplantısı, Türkiye'de kamu yönetiminin güncel sorunlarının ve geleceğinin ele alındığı önemli bir platform oldu. Toplantıda sunulan bildiriler ve paylaşılan vizyonlar, Türkiye'de kamu yönetiminin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Sonuç olarak:

TİAV'ın 31. Genel Kurul Toplantısı, kamu yönetimi alanında çalışanlar ve bu alana ilgi duyanlar için önemli bir bilgi ve networking kaynağı olmuştur.