Mahalli İdareler Kontrolörlüğü Eğitim Programı

Mahalli İdareler Kontrolörlüğü Eğitim Programı

Devlette "müfettişlik, teftiş, denetim ve kontrolörlük" kavramları, sadece eksiklikleri bulmakla sınırlı değildir. Bu kavramlar aynı zamanda yol göstermek, uyarmak ve yardımcı olmak anlamlarını da içerir.

11 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Kontrolörlüğü Eğitim Programı açılışına katıldık. Bu programda, mesleğe yeni başlayan kontrolörlere, kamu idarelerinin mali ve idari işlemlerini denetleme konusunda gerekli bilgi ve beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim programında aşağıdaki konular ele alınacaktır:

  • Mahalli idarelerin teşkilatı ve görevleri
  • Kamu maliyesi ve bütçeleme
  • İdari işlemlerin denetimi
  • Sayıştay Kanunu ve sayıştay denetimi
  • Raporlama ve tutanak düzenleme teknikleri

Eğitime katılan tüm arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz.

Devlette müfettişlik, teftiş ve denetim görevi yürütenler, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına katkıda bulunmaktadır. Bu görev, aynı zamanda kamu kaynaklarının korunması ve şeffaflığın sağlanması açısından da büyük önem taşımaktadır.